Maailma ilman TESsiä

Parempaa työelämää nyt ja tulevaisuudessa

Työehtosopimus eli TES on aloillamme työskentelevien perussopimus. Lainsäädännössä otetaan kantaa ainoastaan murto-osaan työntekijää koskeviin tärkeisiin asioihin − kaikki muut määritellään työehtosopimuksessa. TES takaa Tulevaisuuden Eväät Sinulle, sen avulla sinunkin tulevaisuutesi on turvattu.

Työehtosopimus eli TES on tärkein jäsenetusi ja tärkein joukkovoimalla saavutettu asia, joka turvaa työntekijöiden oikeuksia. Työehtosopimuksessa sovitaan muun muassa palkasta, työajasta, sairausajan palkasta ja arkipyhäkorvauksista.

Teollisuusliitto neuvottelee jäsentensä työehtosopimukset. Ja mitä enemmän liitossa on jäseniä, sitä vahvempi liittomme on neuvottelemaan.

TES:n myötä jopa tuhansia euroja isompi vuosipalkka

TES tarkoittaa puhdasta rahaa. Työehtosopimukset nimittäin takaavat työntekijöille paremman toimeentulon kuin jos sopimuksia ei olisi. Erotus voi elämäntilanteista riippuen olla tuhansia euroja vuodessa.

Katso alta esimerkki siitä, miten monin tavoin TES vaikuttaa sinunkin elämääsi.

TES on paljon enemmän kuin lainsäädäntö

Työntekijöillä saattaa olla harhaluulo, että laissa määräytyvät monet työelämää koskevat perusasiat. Näin ei kuitenkaan ole, vaan työehtosopimuksissa naulataan kiinni useita sellaisia työntekijöiden oikeuksia ja etuja, joita lainsäädännössä ei ole.

Katso alla olevasta kuvasta, mitä kaikkea kuuluu työehtosopimukseen ja minkälainen maailma olisi ilman sitä.

Tässä on esimerkkejä niistä asioista, jotka sovitaan työehtosopimuksessa:

 1. Vähimmäispalkat.
 2. Palkkamääräykset, jotka turvaavat ammattitaitoa ja koulutusta vastaavan toimeentulon.
 3. Lomarahat.
 4. Lakia paremmat lomapalkan laskentasäännöt.
 5. Lakia olennaisesti parempi sairausajan palkka.
 6. Äitiys- ja isyysvapaan palkat.
 7. Pitkittyneen sairausloman aikainen palkka.
 8. Arkipyhä- ja työajan lyhennyskorvaukset.
 9. Vuorotyölisät, olosuhdelisät, varallaolo-, päivystys- ynnä muut korvaukset.
 10. Palvelusvuosilisät.
 11. Matkatyön kulukorvaukset ja päiväraha.
 12. Työajan joustomahdollisuudet.
 13. Luottamusmiesjärjestelmä, joka turvaa luottamusmiehen
  a) toimintaedellytykset,
  b) työsuhteen,
  c) oikeuden tiedonsaantiin,
  d) oikeuden luottamusmieskoulutukseen ja
  e) korvauksen tehtävän hoitamisesta.
 14. Työehtosopimuksen neuvottelujärjestys.
 15. Laajat paikallisen sopimisen mahdollisuudet.
 16. Jäsenmaksuperinnästä sopiminen.

Elämäsi ilman työehtosopimusta olisi hyvin erilainen. TESsillä rakennamme yhdessä sinulle sopivan huomisen.

PALAA PÄÄSIVULLE →