TeeElämäsiSoppari

Teollisuusliitto sopii, kun sinä Teet Elämäsi Sopparin

Teollisuusliitto tekee jatkossakin työehtosopimukset jäsentensä parhaaksi kaikilla sopimusaloillansa. Näin toimimalla turvaamme reilut pelisäännöt jokaiselle. Sinä Teet Elämäsi Sopparin, kun me olemme sopimassa sitä. Lue näiltä sivuilta lisää, miksi Teollisuusliiton jäsenenä olet turvassa myös tulevaisuudessa.

Työehtosopimuksella on suuri merkitys jokaisen elämään. Työehtosopimukset takaavat työntekijöille paremmat työehdot, paremman toimeentulon ja turvan kuin jos sopimuksia ei olisi.

Työehtosopimuksen menettäminen vaikuttaa siis suoraan paitsi toimeentuloon ja työoloihin myös jokaisen arkeen työn ulkopuolella.

Yhdessä sopien, kohti tulevaisuutta

Suomalaisilla on pitkä sopimisen historia. Se on niin pitkä, että sellaisistakin asioista kuin vähimmäispalkka, vuorotyö- ynnä muut lisät sekä muut korvaukset, lomarahat tai vaikkapa matkatyön kulukorvaukset ja päiväraha on pystytty sopimaan saman pöydän ääressä – niitä ei ole kirjattu lakiin.

Työehtosopimusjärjestelmä ei siis ole menneen ajan historiaa, vaan tätä päivää ja mitä suurimmassa määrin meidän jokaisen tulevaisuutta. Järjestelmää kannattaa todella puolustaa, ihan meidän kaikkien − myös työnantajien.

Yhdessä sopimalla pystymme kehittämään entistä parempaa työelämää, jossa työmme tuottaa lisäarvoa yrityksille ja hyvinvointia työntekijöille ja koko Suomelle.

TES luo hyvinvointia kaikille

Työehtosopimusjärjestelmä luo yhteiskuntaan ennustettavuutta ja vakautta ja sitä myötä hyvinvointia meille kaikille. Työelämää kehittävätkin sitä parhaiten tuntevat tahot, eli yritysten ja työntekijöiden edustajat.

Työehtosopimus on hyvä pohja jatkaa neuvotteluja myös tulevaisuudessa. Siispä Tee Elämäsi Soppari ja liity Teollisuusliittoon. Näin voit puolustaa työehtojasi yhdessä muiden jäsenten kanssa.

Vain saman pöydän ääressä luodaan huominen, joka sopii meille kaikille.

PALAA PÄÄSIVULLE →