180815 Lausunto hallituksen esityksesta tyontekijasta johtuviksi irtisanomisperusteiksi tyonantajan tyollistaessa alle 20 tyontekijaa

180815 Lausunto hallituksen esityksesta tyontekijasta johtuviksi irtisanomisperusteiksi tyonantajan tyollistaessa alle 20 tyontekijaa