Välkommen till Industrifackets nya webbplats

Samtidigt som tre förbund går samman till ett Industrifack sammanslås också kanalerna för sociala medier. Det nya Industrifackets nya webbplats lanseras på adressen www.teollisuusliitto.fi tisdagen 28.11. Samtidigt läggs de tre förbundens nuvarande webbplatser ned.

De tre förbundens sociala medier börjar sammanslås redan den här veckan.

Händelserna på Industrifackets kongress kan igen följas direkt på adressen www.teollisuusliitto.fi.

Webbplatsen utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Webbplatsens innehåll och struktur kommer att vara lite annorlunda än tidigare. På den nya webbplatsen finns en bra sökfunktion som hjälper medlemmarna att hitta information.

Industrifacket på sociala medier
Från 22.11 börjar de tre förbunden slå samman sina kanaler inom sociala medier.

Förbundets nuvarande sidor på Facebook, Twitter-konton och övrig verksamhet med gamla namn upphör på sociala medier och i framtiden fungerar vi under namnet Teollisuusliitto. Du hittar industrifacket också på Youtube, Instagram och Linkedin.

Tekijä-tidningen börjar också på webben
Också Industrifackets medlemstidning Tekijä inleder sin verksamhet på sin webbplats under kongressen. Tidningen finns på adressen www.tekijalehti.fi. I fortsättningen kommer du att hitta till webbtidningen också via Industrifackets webbplats.

e-tjänsterna
Alla tre förbundens e-tjänster har redan tidigare slagits samman till ett och samma ställe och tjänsten hittar du via Industrifackets nya webbplats.

A-kassornas webbplatser
Arbetslöshetskassornas webbplatser och e-tjänster fortsätter till årsskiftet som självständiga enheter. Metallarbetarnas arbetslöshetskassa hittar du på adressen tyottomyyskassa.metalliliitto.fi, Träbranschernas arbetslöshetskassa på adressen puukassa.fi, och Industribranschernas arbetslöshetskassa på adressen teamkassa.fi.

Förtroendemannasidorna
TEAM:s och Träfackets aktiva hänsvisas i fortsättningen till före detta Metallförbundets förtroendemannasidor Luottamusmiesextra. De sidorna är ändå fortfarande under utveckling och dess tjänster är alltså inte genast fullt tillgängliga.