A-kassans kundbetjäning är stängd onsdagen 28.2

Arbetslöshetskassans telefontjänst och regionkontorens kundbetjäning är stängda onsdagen 28.2 på grund av att a-kassans personal är på utbildning.
A-kassan betjänar medlemmarna normalt igen torsdagen 1.3. Noggrannare öppethållningstider hittar du på a-kassans webbplats.