Meddela regionkontoren vem som är arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatserna

På många arbetsplatser har det börjat en ny arbetarskyddsfullmäktig vid årsskiftet, eller så har den tidigare fortsatt med sitt förtroendeuppdrag.

Alla arbetarskyddspersonval som berör Industrifackets medlemmar ska meddelas till förbundets regionkontor. Meddelandet ska skickas in trots att det är samma person som fortsätter i sina uppgifter.

Regionkontorens kontaktuppgifter hittar du här.

Man ska också meddela regionkontoren om personuppgifterna för förtroendevalda förändras under mandatperioden.

Det är på arbetsgivarens ansvar att meddela Arbetarskyddscentralens personregister för arbetarskyddet om vem som valts till arbetarskyddsförtroendeuppdrag.