Sommaröppethållningstider för förbundets journummer och regionkontor

Sommaren för med sig undantag i Industrifackets tjänster.  

Medlemskapsenhetens telefonjour 2–27.7.

Medlemskapsenhetens telefonjour är 2–27.7 öppen vardagar kl. 8.30–12 på numret 020 690 446. Medlemskapsenheten svarar på frågor om medlemskap och medlemsavgifter.

Också rådgivningstjänsten för arbetsgivare angående inkassering av medlemsavgifter på numret 020 774 1190 dejourerar vardagar kl. 8.30–12.

Anställningsrådgivningen samt rådgivningen för arbetsmiljö och sociala frågor

Anställningsrådgivningen på numret 020 690 447 och rådgivningen för arbetsmiljö och sociala frågor på numret 020 690 449  har öppet hela sommaren vardagar kl. 8.30–15.

Regionkontoren är stängda 2–22.7.

Alla Industrifacket regionkontor är stängda 2–22.7.Under den tiden kan man inte heller lämna in ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning eller andra ansökningar som är riktade till a-kassan till regionkontoren.

Förbundets resetjänst

Förbundets resetjänst on är stängd 9–21.7. Under den tiden kan man inte beställa resebiljetter via förbundet.

Ladda ner och skriv ut meddelandet för arbetsplatsens anslagstavla.