Industrifacket söker en svenskspråkig redaktör

Vi söker en svenskspråkig redaktör till vår kommunikationsenhet vid huvudkontoret i Helsingfors med sammanlagt 16 yrkeskunniga kommunikationsproffs. Anställningen är tidsbunden 1.10.2018– 16.10.2020.

Till arbetsuppgifterna hör att producera innehåll till medlemstidningen Tekijäs pappers- och webbtidning samt till förbundets elektroniska kommunikation och andra publikationer. Du får också göra och koordinera översättningar.

Ansökningstiden går ut 16.9.

Arbetsplatsannonsen i sin helhet hittar du här.