Förmånligare försäkringar från If som medlemsförmån!

Du som är medlem i Industrifacket kan delta i If förmånsprogram med enbart en kaskoförsäkring, och du får samtidigt en bestående rabatt på dina försäkringar.

Förmånerna ökar under din kundrelation, och som medlemsförmån får du en rabatt på 16 procent på dina försäkringspremier.

Ring Industrifackets eget servicenummer 010 191 995 eller bekanta dig med webbplatsen.