Strejkbidrag betalas till medlemmar som berörs av lockout – kolla här hur du ska gå till väga

Bidraget för den tid som Skogsindustrin rf. lockout pågått 12.–18.12. kan sökas från och med torsdagen 19.12.

Gör så här:

Klicka på E-tjänsten

Logga in med dina personliga nätbankskoder

På E-tjänstens framsida hittar du knappen ”strejkbidrag”

Om du inte hittar knappen strejkbidrag, kontrollera att uppgiften om arbetsplatsen/verksamhetsstället är korrekt/uppdaterad.

Du hittar ditt verksamhetsställe genom knappen “medlemsuppgifter”. Om dina uppgifter är bristfälliga kan du ändra dem via knappen ”redigera”

Om du gör några korrigeringar, gå tillbaka till E-tjänstens framsida, då knappen ”strejkbidrag” visas.

Du kan också skicka e-post till adressen [email protected]

Markera antalet lockoutdagar på följande sätt:

8 timmars arbetsskift markeras med nummer 1

10 timmars arbetsskift markeras med nummer 1

12 timmars arbetsskift markeras med nummer 1,5

Om du till exempel förlorat 5 st åttatimmarsskift ska du markera siffran 5.

Kontrollera att ditt kontonummer är korrekt. Kom ihåg att trycka på ”spara”-knappen.

Förbundet gör avdrag för skatt på strejkbidraget enligt skatteförvaltningens beslut. Du behöver inte skicka in ditt skattekort.

Frågor som rör strejkbidrag kan skickas till adressen [email protected]

Strejkbidraget betalas ut ungefär en vecka efter ansökan om bidrag. Bidraget uppgår till 70 euro per schemalagda arbetspass. Medlemmen blir med 51,40 i handen efter skatt.

Observera att det kan dröja 2-3 dagar med utbetalningen.

Endast medlemmar personer som gått med i Industrifacket senast 5.12.2019 är berättigade till strejkbidrag för lockoutdagarna.