Strejk i mekaniska skogsindustrin på måndagen

Strejken som Industrifacket utlyst börjar enligt planerna på måndagsmorgonen. Strejken pågår i två veckor och berör drygt 6 000 arbetstagares arbetsuppgifter bland annat på sågverk, faner- och limträfabriker.

Strejken gäller även service- och underhållsarbete på arbetsplatserna. Dessutom gäller det tidigare utlysta övertidsförbudet i flera av Industrifackets branscher fram till 9 februari.

Arbets- och näringsministeriet beslöt på förslag av riksförlikningsmannen att flytta strejken fram med två veckor. Det här beslutet påverkar ändå inte läget gällande stridsåtgärderna inom mekaniska skogsindustrin.

Kollektivavtalet för den mekaniska skogsindustrin löpte ut i november.  Förhandlingarna har inte framskridit på grund av att arbetsgivarsidan, Skogsindustrin rf, har kommit till förhandlingsbordet med en lång lista över försämringsförslag. Förhandlingarna har också präglats av Skogsindustrins ovilja att nå ett avtal.

– Vi förväntar oss detaljerade och exakta förslag till ett avtal av arbetsgivaren, inte bara några franska streck. Det här har de ett bra tillfälle till på tisdagen, då förlikningsprocessen fortsätter. Det gäller alltså dagen efter att strejken börjat, säger sektorchefen för trävarusektorn vid Industrifacket, Jyrki Alapartanen.

Industrifacket har skrivit på nya kollektivavtal bl. a för alla branscher där arbetesgivarorganisationen Teknologiindsutrin rf är förhandlingsspart. Sammanlagt gäller kollektivavtalen redan nu för fler än 120 000 arbetstagare. De så kallade kikytimmarna är inte inskrivna i ett enda av de nya avtalen.