Följ med Industrifackets anvisningar angående coronavirus – regionkontoren betjänar elektroniskt

Vi sammanställer information på en egen coronasida på Industrifackets webbsidor. På sidan hittar du svar på frågor som berör löner, ersättningar och arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter under pågående coronavirusepidemi.

Du hittar sidorna här på finska och på svenska.

Vi uppdaterar sidorna kontinuerligt. Den senaste uppdateringen av fackets föreskrifter gällande virusepidemin gjordes 22.4.

Följ också med nyheter från Industrifacket på sociala medier.

Regionkontoren betjänar bara elektroniskt

Industrifacket erbjuder för tillfället inte personlig service på regionkontoren. Orsaken är att Industrifacket  gör allt för att hindra spriningen av coronaviruset.

Både regionkontoren och huvudkontoret i Helsingfors betjänar precis som vanligt per telefon och genom e-post. Kontaktuppgifterna hittar du här.