Medlemskryssningen flyttas till 10–11.4.2021

På grund av coronasituationen flyttas Industrifackets medlemskryssning till ett nytt datum, som är 10–11 april 2021.

De resor som redan bokats förblir i kraft. De nya rese- och avbokningsvillkoren uppdateras, och information om dem läggs ut separat på förbundets webbplats och Facebooksida. De som bokat en kryssning behöver således tills vidare inte vidta några åtgärder.

Matkapojat uppdaterar automatiskt bokningarnas avgångsdatum till april 2021 och kontaktar dem som bokat en plats på kryssningen. Det lönar sig alltså att vänta i lugn och ro att Matkapojat tar kontakt.

Försäljningen av kryssningen öppnas på nytt efter att ändringarna gjorts.

Följ med uppdateringarna på förbundets kanaler och medlemskryssningens evenemangssida.