Vanliga frågor om livförsäkring

Som medlem i Industrifacket är du försäkrad genom Ifs fritidsreseförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring. Dessutom får du en förmånligare livförsäkring genom facket.

Livförsäkring skyddar din familj från ekonomiska bekymmer om det värsta råkar hända. Du får livförsäkring för dig själv   och din make för 61 % förmånligare jämfört med normalpriser på henkivakuutuskuntoon.fi.

Nedan finns allmänna frågor angående livförsäkringen.

1. Vad ersätter livförsäkringen?

Avvikande från en olycksfallsförsäkring ersätter livförsäkringen också dödsfall till följd av sjukdom.

2. Livförsäkringen är dyr?

Nej. Som medlem i Industrifacket får du över 60 % rabatt på livförsäkringen för dig själv och din make eller maka.

Exempel: En livförsäkring på 100 000 euro för en medlem i Industrifacket och medlemmens make eller maka i samma ålder kostar som parskydd endast 14,40 euro/månad eller mindre än 180 euro om året.

3. Vem får pengarna när jag dör?

Livförsäkringsersättningen betalas ut till den eller dem till vars förmån du gjort ett förmånstagarförordnande. Exempelvis din make eller maka och/eller dina barn. De kan använda pengarna efter eget gottfinnande.

Exempel: Maken/makan står som förmånstagare och livförsäkringsersättningen är 100 000 euro. Förmånstagaren kan använda 50 000 euro till att amortera bostadslånet och resten av pengarna till att få vardagen att gå runt utan att mitt i sorgen behöva bekymra sig för ekonomin.

4. Vad är ett lämpligt livförsäkringsskydd?

Du kan själv välja ersättningssumman enligt din livssituation.

Rekommendationen är att den summa som du valt ska omfatta minst hushållets skulder, dina årsinkomster och 20 000 euro för varje barn som du försörjer.

Livförsäkringens ersättningssumma kan alltid justeras, om livssituationen förändras.

5. Kan man få livförsäkring efter en allvarlig sjukdom?

Om du är arbetsförmögen och inte är sjukskriven när du tar försäkringen och det har förflutit över fem år sedan du var allvarligt sjuk, kan du få Primus-livförsäkring. Exempelvis utgör varken epilepsi, diabetes eller hypertoni något hinder för att ta Primus-livförsäkring.

Mer information om medlemsförsäkringarna