Olycksfallsförsäkringen ersätter inte dödsfall till följd av sjukdom

För många kan det komma som en överraskning att skyddet i olycksfallsförsäkringen inte ersätter dödsfall till följd av sjukdom.

I Finland avlider årligen inemot 10 000 människor. Av dem avlider 80 % i någon sjukdom och 20 % till följd av olycksfall.

Många finländare har en separat olycksfallsförsäkring för fritiden. Ofta ingår i dessa försäkringar också skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse. Tyvärr har många den föreställningen att deras olycksfallsförsäkring också ersätter dödsfall till följd av sjukdom. I en undersökning som Kaleva låtit göra medgav 44 % av dem som svarade på enkäten att de inte vet om deras egen livförsäkring endast ersätter dödsfall genom olyckshändelse.

Många vet inte om de har en olycksfalls- eller livförsäkring

– En del olycksfallsförsäkringar innehåller också ersättning i händelse av dödsfall genom olyckshändelse. Olycksfallsförsäkringen ersätter inte dödsfall till följd av sjukdom. I enlighet med definitionen ersätter den endast kostnader till följd av olycksfall. Däremot ersätter en livförsäkring dödsfall till följd av sjukdom och olycksfall. Det är förståeligt att man inte funderar på dessa saker varje dag och de benämningar som används för olika försäkringar kan också vara okända för en del. Nu vore det viktigt att se över sina egna försäkringar och grundligt ta reda på vad som är försäkrat och vad som inte är det. På detta sätt kan man undvika tråkiga överraskningar exempelvis vid en närståendes bortgång, betonar verkställande direktören för Kaleva Timo Laitinen.

Den som insjuknat i corona får livförsäkring när sjukledigheten är över

Livförsäkringsbolaget Kaleva har fått en hel del förfrågningar om livförsäkringens begränsningar i anslutning till COVID-19-viruset. Många undrar om man alls kan få livförsäkring, om man insjuknat i corona. För sjukdom som orsakats av coronaviruset gäller i Kaleva samma regler som i fråga om andra sjukdomar.

– Om en person har haft corona, får han eller hon livförsäkring när sjukledigheten är över. Förfarandet är detsamma också i fråga om andra sjukdomar. I vår hälsodeklaration ställer vi frågor om hjärt-, hjärn- och cancersjukdomar. När personen tillfrisknat från dessa sjukdomar, beviljas livförsäkring efter en separat fastställd tidsfrist. Den nu ökade riskmedvetenheten har klart bidragit till att människorna insett att det lönar sig att ta livförsäkring medan man är frisk och när allting är som det ska, konstaterar Laitinen.

Som medlemsförmån får du livförsäkring över 60 % förmånligare

Drygt 240 000 organisationsmedlemmar har redan utnyttjat livförsäkringsförmånen. Dra också du nytta av fördelarna med ditt medlemskap. Läs mer om livförsäkringen och de övriga medlemsförmåner som Industrifacket förhandlat fram för dig.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva

Primus-livförsäkring beviljas av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva. Kaleva grundades redan år 1874 och hör till de mest solida försäkringsbolagen i Finland. Primus-försäkringarna är avsedda för organisationsmedlemmar och deras familjer. Primus-försäkringarnas snabba och smidiga kund- och ersättningsservice sköts av Kalevas partner If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland.