Tidigare cancer utgör inget hinder för livförsäkring

Eftersom jag har astma kan jag inte få livförsäkring. Eftersom jag har haft cancer kan jag inte få livförsäkring. Myter båda två! Även om du har eller tidigare haft en sjukdom kan du ofta få livförsäkring.

Produkt- och kundupplevelsechef Sini Rakkola har i sitt arbete mött många finländare som tror att sjukdom alltid utesluter möjligheten att få livförsäkring.

– För många kommer det som en överraskning att t.ex. astma inte utgör ett hinder för att få livförsäkring från oss, berättar Rakkola som arbetar på Kaleva.

Hon betonar att grunderna för beviljande av Kalevas Primus-livförsäkring avviker från kriterierna i t.ex. sjukkostnadsförsäkringen, där vissa sjukdomar kan uteslutas från försäkringens ersättningsområde på basis av hälsodeklarationen.

Hälsodeklarationen för Primus-livförsäkring är mycket kortfattad och enkel att fylla i: man behöver endast svara ja eller nej på de frågor som gäller hälsan. Inga läkarbesök behövs.

– I ansökan om Primus-livförsäkring ställs frågor om personen haft cancer och några andra för finländarna typiska sjukdomar samt tidpunkten sjukdomarna. Livförsäkring kan beviljas, förutsatt att det är antingen tre eller fem år sedan personen haft den sjukdom som anges. Exempelvis är tiden vid kärlsjukdomar i hjärnan fem år och vid cancer tre år, framhåller Rakkola.

För att få Kalevas livförsäkring får den sökande inte använda andra droger än alkohol och får inte heller ha undersökts eller vårdats på grund av alkohol. Den som är sjukledig just nu eller som tidigare fått eller får rehabiliteringsstöd och sjukpension kan inte beviljas livförsäkring.

Vid anskaffning av Primus-livförsäkring ställs endast följande frågor om hälsotillståndet:   

  • Är du sjukskriven?
  • Får du för närvarande eller har du fått rehabiliteringsstöd eller är du eller har du varit sjukpensionerad?
  • Använder du eller har du använt narkotika eller andra droger än alkohol, har du vårdats eller undersökts på grund av användning av alkohol eller andra droger?
  • Har du haft cancer eller någon annan elakartad tumör under de senaste tre åren?
  • Har du haft en kranskärlssjukdom, hjärtsvikt eller kärlsjukdom i hjärnan under de senaste fem åren.

Vad ska man göra om livförsäkring inte kan beviljas på grund av enskild uppgift i anslutning till hälsan?

– I detta fall lönar det sig att ringa kundservicen direkt för att få råd om hur det är bäst att gå till väga i en sådan situation. Primus-försäkringarnas kund- och ersättningsservice sköts av If. Du når kundservicen via servicenumret för Industrifackets medlemmar 010 19 19 95, berättar Rakkola.

Som medlemsförmån får du livförsäkring över 60 % förmånligare

Drygt 240 000 organisationsmedlemmar har redan utnyttjat livförsäkringsförmånen. Dra också du nytta av fördelarna med ditt medlemskap. Läs mer om livförsäkringen och de övriga medlemsförmåner som Industrifacket förhandlat fram för dig.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva

Primus-livförsäkring beviljas av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva. Kaleva grundades redan år 1874 och hör till de mest solida försäkringsbolagen i Finland. Primus-försäkringarna är avsedda för organisationsmedlemmar och deras familjer. Primus-försäkringarnas snabba och smidiga kund- och ersättningsservice sköts av Kalevas partner If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland.