Förtroendemannavalet i Industrifackets branscher 1.11–31.12

I höst är det dags för förtroendemannaval på arbetsplatserna i Industrifackets branscher. Förtroendemannen väljs genom val som ordnas på arbetsplatsen 1.11–31.12. Samtidigt väljs också viceförtroendemän och beroende på arbetsplatsens storlek också avdelningsförtroendemän.

För att ha rätt att ställa upp som kandidat för förtroendeuppdrag ska kandidaten vara medlem i den fackavdelning som organiserar arbetstagarna på arbetsplatsen.

Fackavdelningen har rätt att ordna förtroendemannaval på arbetsplatsen. Plats och tidpunkt för valet kommer man överens om med arbetsgivaren. Förtroendemannen väljs för en period på två år.

Valmaterial hittar du här