Vårens och sommarens söckenhelgsersättningar hittar du här!

Det finns stora skillnader mellan kollektivavtalen vad gäller söckenhelgsersättningarna inom Industrifackets avtalsbranscher. Vi har samlat ihop en sammanfattning över söckenhelgsersättningarna för våren och sommaren. Du hittar dem sektorsvis genom att klicka på rubrikerna nedan.