CityShopparis särskilda förmån för Industrifackets medlemmar: Avgiftsfri provperiod på Elisa Kirja i 42 dagar

CityShoppari erbjuder som särskild förmån en avgiftsfri 42-dagars provperiod på Elisa Kirja.  Lös in förmånen på CityShoppari. Förmånen är avsedd endast för Industrifackets medlemmar och gäller från den 1 juni till och med den 31 augusti 2022.

I Elisa Kirja finns ett digert utbud av böcker även på svenska.

Om du inte ännu använder CityShoppari, ladda ner appen via Industrifackets mobila medlemskort. Som medlem i Industrifacket är CityShoppari en av dina medlemsförmåner.

Så här laddar du ner Industrifackets mobila kort

Läs mer om CityShoppari