Händelse
Tidpunkt
Ort
20211115 / 1636934400Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2021-11-15 08:00:00 2021-11-17 16:00:00 Europe/Helsinki Kansainvälinen edunvalvonta ja solidaarisuus Esittely / Presentation Kurssilla käsitellään liiton ja kansainvälisen ay-liikkeen ajankohtaisia teemoja, pohditaan kansainvälistymisen haasteita työelämässä ja yritysten toimintatapoja. Lisäksi selvitetään, millaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ammattiosastoille... Murikka-opiston kurssit
20211018 / 1634515200Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2021-10-18 08:00:00 2021-10-20 16:00:00 Europe/Helsinki Työntekijän sosiaaliturva PERUTTU Esittely / Presentation Kurssi antaa tietoa työikäisten sosiaaliturvasta. Opitaan keskeisimpiä asioita muun muassa työttömyysturvasta ja perheen sosiaaliturvasta sekä osatyökykyisyydestä. Kurssilla käsitellään aitoja kurssilaisten esiin nostamia... Murikka-opiston kurssit
20211004 / 1633305600Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2021-10-04 08:00:00 2021-10-08 16:00:00 Europe/Helsinki Järjestyksenvalvojakurssi Esittely / Presentation Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (40 oppituntia) tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana. Tietojen ja taitojen omaksuminen varmistetaan teoriakokeella ja fyysisellä näyttökokeella.... Murikka-opiston kurssit
20211018 / 1634515200Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2021-10-18 08:00:00 2021-10-22 16:00:00 Europe/Helsinki Luottamusmiesten peruskurssi Esittely / Presentation Peruskurssi on luottamusmiesten koulutuksen aloitusjakso, jolle kannattaa osallistua heti luottamusmiesuran alussa. Kurssi antaa tietoa siitä, mitä ovat luottamusmiesten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet.... Murikka-opiston kurssit
20211108 / 1636329600Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2021-11-08 08:00:00 2021-11-12 16:00:00 Europe/Helsinki Tietotekniikan jatkokurssi Esittely / Presentation Kurssi syventää peruskurssilla opittua. Kerrataan Word-tekstinkäsittelyä, opitaan Excel-taulukkolaskentaohjelman ja PowerPoint-esitysgrafiikkaohjelman perustoimintoja sekä muokataan kuvia ilmaisella kuvankäsittelyohjelmalla. Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin Kohderyhmä /... Murikka-opiston kurssit
20211125 / 1637798400Tapahtuman ajankohta
Murikka-opisto
Lägg till kalendermarkering 2021-11-25 08:00:00 2021-11-26 16:00:00 Europe/Helsinki Järjestävä ammattiosasto 3+2 pv (1 osa 4.-6.10. ja 2 osa 25.-26.11.) PERUTTU Esittely / Presentation Kurssilla ideoidaan, miten työpaikkojen työntekijät saadaan sitoutumaan työpaikan järjestämis- ja edunvalvontatyöhön sekä toimimaan yhdessä. 2 osa Kohderyhmä / Målgrupp Järjestötoimijat, Aktiivit Sisältö... Murikka-opiston kurssit