Seinäjoen seudun Teolllisuustyöntekijät ry 357

Seinäjoen seudun Teolllisuustyöntekijät ry:n kevätkokous
lauantaina 1.4.2023 kello 12 ABC Seinäjoen Häjy kokoustilassa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
• esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
• luetaan tilin-/toiminnantarkastajien tarkastuskertomus
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
• käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat
Kaikki ammattiosaston jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen.
Tule mukaan vaikuttamaan!