Vaasan Muovityöntekijät ry Vasa Plastarbetare rf 596

Ylimääräinen jäsenkokous 28.9. kello 16.10 / Extra medlemsmöte 28.9. klockan 16.10!

Osoite, Abc Kiitokaari 2 65380 Vaasa / Adress, Abc Expresskurvan 2 65380 Vasa

Käsitellään sääntömääräiset asiat / Stadgeenliga ärenden behandlas