Vörå Trä och -Specialarbetare 777

Vörå trä och -specialarbetare avd. 777 håller höstmöte
28.10 kl. 16 på Simons hus gamla sidan.
Stadgeenliga ärenden.
Servering efteråt.
Välkomna!