Frågor och svar om övertidsförbudet

1. Varför har vi vidtagit stridsåtgärder?

Industrifacket arbetar för medlemmarnas intressen. Industrifacket vill ingå ett avtal, men inte till vilket pris som helst. I en situation där branschens orderböcker är fulla vill facket ha en lösning som säkerställer en positiv utveckling av medlemmarnas köpkraft. Arbetsgivarens ovilja att fatta ett rimligt beslut för att nå en överenskommelse har skapat en situation där Industrifacket måste snabba på förloppet med stridsåtgärder för att åstadkomma en lösning.

Att utveckla arbetslivet till det bättre för arbetstagarna ligger i arbetstagarnas egna händer. Arbetstagarna kan endast uppnå sina mål genom att gå med i en fackförening, organisera sig och tillsammans arbeta för sina rättigheter.

2. Vem gäller övertidsförbudet?

Övertidsförbudet gäller dem som arbetar inom Keitele Group (Keitele Energy Oy, Keitele Forest Oy, Keitele Timber Oy och Keitele Wood Products Oy). Övertidsförbudet gäller alla arbetstagare, oavsett om de hör till en fackförening eller inte.

3. När börjar och upphör övertidsförbudet?

Övertidförbudet är i kraft tills vidare.

4. Är övertidsförbudet lagligt?

Ja det är det. Ett övertidsförbud som en fackförening har utlyst är alltid en laglig stridsåtgärd.

5. Kan en arbetsgivare ålägga en arbetstagare att arbeta övertid?

Nej, det kan arbetsgivaren inte. Under ett övertidsförbud som en fackförening har utlyst arbetar en arbetstagare inte övertid.

6. Kan arbetsgivaren säga upp någon på grund av att denna följer övertidsförbudet?

Nej, det kan arbetsgivaren inte. Ett övertidsförbud som en fackförening har utlyst är alltid en laglig stridsåtgärd. En arbetstagare har även i övrigt alltid rätt att vägra arbeta övertid.

Dessutom har arbetsgivaren inte rätt att säga upp eller häva ett anställningsavtal på grund av deltagande i en stridsåtgärd om stridsåtgärden genomförs av en fackförening. Industrifacket är en fackförening. Vilken form av stridsåtgärd det är fråga om spelar ingen roll.

7. Var kan jag få mer information om övertidsförbudet?

Mer information om övertidsförbudet får du av din förtroendeman, på fackets regionkontor och på anställningsrådgivningens jour.

Telefonnumret till anställningsrådgivningen är 020 690 447 och rådgivningen är öppen på vardagar, må–fr kl. 8.30–15.