Övertidsförbud 1–17.2

Idag har Industrifacket utlyst övertidsförbud inom fyra av dess avtalsområden. Övertidsförbudet träder i kraft i onsdagen 1 januari kl. 00.00och pågår fram till fredagen 17 februari 2023 klockan 23.59. Förbudet omfattar alla arbetstagare som arbetar inom avtalsområdena nedan oberoende av om de tillhör fackförbundet eller inte.

  1. Teknologiindustrin
  2. Kemiska basindustrin
  3. Plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin
  4. Olje-, naturgas- och petrokemisk industri

Arbetsplatsmeddelande om övertidförbudet 1–17.2

Frågor och svar om övertidsförbudet