Frågor och svar om övertidsförbudet

1. Varför har vi vidtagit stridsåtgärder?

Industrifacket arbetar för medlemmarnas intressen. Industrifacket vill ingå ett avtal, men inte till vilket pris som helst. I en situation där branschens orderböcker är fulla vill facket ha en lösning som säkerställer en positiv utveckling av medlemmarnas köpkraft. Arbetsgivarens ovilja att fatta ett rimligt beslut för att nå en överenskommelse har skapat en situation där Industrifacket måste snabba på förloppet med stridsåtgärder för att åstadkomma en lösning.

Att utveckla arbetslivet till det bättre för arbetstagarna ligger i arbetstagarnas egna händer. Arbetstagarna kan endast uppnå sina mål genom att gå med i en fackförening, organisera sig och tillsammans arbeta för sina rättigheter.

2. Vem gäller övertidsförbudet?

Förbudet omfattar alla arbetstagare som arbetar inom avtalsområdena nedan oberoende av om de tillhör fackförbundet eller inte.

  1. Teknologiindustrin
  2. Kemiska basindustrin
  3. Plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin
  4. Olje-, naturgas- och petrokemisk industri

3. När börjar och upphör övertidsförbudet?

Övertidsförbudet träder i kraft onsdagen 1 februari kl. 00.00 och pågår fram till fredagen 17 februari kl. 23.59. Förbudet omfattar alla arbetstagare som arbetar inom avtalsområdena nedan oberoende av om de tillhör fackförbundet eller inte..

4. Är övertidsförbudet lagligt?

Ja det är det. Ett övertidsförbud som en fackförening har utlyst är alltid en laglig stridsåtgärd.

5. Kan man jobba in timmar i arbetstidsbanken under pågående övertidsförbud?

Under pågående övertidsförbud jobbar man inte in timmar i banken. Man arbetar endast de normala timmarna enligt arbetsschema.

6. Kan en arbetsgivare ålägga en arbetstagare att arbeta övertid?

Nej, det kan arbetsgivaren inte. Under ett övertidsförbud som en fackförening har utlyst arbetar en arbetstagare inte övertid.

7. Kan arbetsgivaren säga upp någon på grund av att denna följer övertidsförbudet?

Nej, det kan arbetsgivaren inte. Ett övertidsförbud som en fackförening har utlyst är alltid en laglig stridsåtgärd. En arbetstagare har även i övrigt alltid rätt att vägra arbeta övertid.

Dessutom har arbetsgivaren inte rätt att säga upp eller häva ett anställningsavtal på grund av deltagande i en stridsåtgärd om stridsåtgärden genomförs av en fackförening. Industrifacket är en fackförening. Vilken form av stridsåtgärd det är fråga om spelar ingen roll.

8. Var kan jag få mer information om övertidsförbudet?

Mer information om övertidsförbudet får du av din förtroendeman, på fackets regionkontor och på anställningsrådgivningens jour.

Telefonnumret till anställningsrådgivningen är 020 690 447 och rådgivningen är öppen på vardagar, må–fr kl. 8.30–15.