Anvisning för medlemmar av Industrifacket på arbetsställen där Pappersförbundet strejkar

Pappersförbundet har beslutat om strejk på alla UPM-bruk som tidigare tillämpade pappersindustrins kollektivavtal. Strejken inleds 1 januari 2022 och avslutas 22 januari 2022 om det inte uppnås ett nytt kollektivavtal dessförinnan.

Medlemmar av Industrifacket utför inte strejkbelagt arbete.

Omfattas det ställe där medlemmar av Industrifacket arbetar av Pappersförbundets strejk ska de i förväg kontakta huvudförtroendemannen för Pappersförbundet på arbetsstället för att utreda gränserna för strejken och säkerställa att det planerade arbetet inte är strejkbelagt.

Är medlemmar av Industrifacket på väg till ett ställe där det strejkas för att till exempel ta hand om service- och underhållsuppgifter som anställda hos en underleverantör, ska de i förväg kontakta huvudförtroendemannen på sitt arbetsställe för att utreda gränserna för strejken och säkerställa att det planerade arbetet inte är strejkbelagt.

Samtidigt är det bra att vara medveten om att om ett exakt arbetsställe inte slagits fast i arbetsavtalet kan arbetsgivaren bestämma att anställda ska arbeta på ett annat ställe där det inte strejkas. Också i sådana fall ska medlemmar av Industrifacket hos huvudförtroendemannen för Pappersförbundet på det anvisade arbetsstället försäkra sig om att det planerade arbetet inte är strejkbelagt.