Så här ansöker du om strejkbidrag

Ansökningstid och utbetalning

Understöd kan sökas via e-Tjänsten måndagen efter strejkveckan. Understöd ska alltid sökas för en strejkperiod (vecka) i taget.  Du kan samtidigt ansöka om strejkunderstöd för flera strejkperioder, om de separata strejkperioderna syns i eTjänsten.

På pappersformulär ska ansökan om strejkunderstöd göras per strejkperiod (högst en vecka per formulär).

Utbetalningen av understöd börjar på torsdag efter strejkperioden.

Några tips innan du börjar ansöka om strejkbidrag!

Kom ihåg att fylla i alla obligatoriska fält. I systemet syns flera strejker som indelats enligt datum per vecka. Fyll systematiskt i varje strejkperiod separat. När Industrifacket godkänt en ansökan är det inte längre möjligt att ändra på den. Om din ansökan fortfarande har status ”haettu” (ansökan har gjorts), kan du redigera din ansökan.

Så här ansöker du om understöd

Ansökan ska göras i e-Tjänsten och detta förutsätter inloggning i tjänsten med personliga nätbankskoder. Efter inloggningen ser du knappen ”Lakkoavustus” (Strejkunderstöd).  Om knappen inte syns, är du inte ansluten till ett strejkande verksamhetsställe eller så finns ditt verksamhetsställe inte på strejklistan.

Om du inte ser knappen för strejkunderstöd i eTjänsten eller om du inte har nätbankskoder

Om du inte ser knappen för strejkunderstöd i eTjänsten kan du ansöka om strejkunderstöd tillsammans med det strejkande verksamhetsställets huvudförtroendeman med ett separat formulär. Fyll i alla punkter på formuläret. Huvudförtroendemannen kan skicka formuläret via skyddad e-post som finns bakom en länk till adressen lakkoavustus(at)teollisuusliitto.fi. Skriv Ansökan om strejkunderstöd på rubrikraden och foga det undertecknade ansökningsformuläret till meddelandet.

Anvisningar för eTjänsten:

  • Kontrollera att ditt kontonummer är rätt (i IBAN-format, exempel: FI1234567812345678)
    • Anteckna de förlorade arbetsdagarna i strejkperioden

1–4 timmars skift (= 0,5 strejkunderstödsdagar)

  • Om du skulle ha haft ett arbetsskift om 1–4 timmar (=0,5 strejkunderstödsdagar), anteckna siffran 0,5.
  • Om du skulle ha haft flera arbetsskift om 1–4 timmar, multiplicera siffran 0,5 med antalet arbetsskift.

Exempel: Om du skulle ha haft ett arbetsskift om 4 timmar under fem dagar, är det fråga om 5 x 0,5 = 2,5 dagar. I detta fall ska du anteckna 2,5 dagar i eTjänsten.

8 eller 10 timmars skift (= 1 strejkunderstödsdag)

  • Om du skulle ha haft ett arbetsskift om 8 eller 10 timmar (=1 strejkunderstödsdag), anteckna siffran 1.
  • Om du skulle ha haft flera arbetsskift om 8 eller 10 timmar, multiplicera siffran 1 med antalet arbetsskift.

Exempel: Om du skulle ha haft ett 8 timmars skift under tre dagar och ett 10 timmars arbetsskift under två dagar, är det fråga om 5 x 1 = 5 dagar.

12 timmars skift (= 1,5 strejkunderstödsdagar)

  • Om du skulle ha haft ett arbetsskift om 12 timmar (=1,5 strejkunderstödsdagar), anteckna siffran 1,5.
  • Om du skulle ha haft flera arbetsskift om 12 timmar, multiplicera siffran 1,5 med antalet arbetsskift.

Exempel: Om du skulle ha haft ett 12 timmars skift under tre dagar, är det fråga om 3 x 1,5 = 4,5 dagar.

Exempel 2: Om du skulle ha haft ett 12 timmars skift under tre dagar och ett 8 timmars arbetsskift under två dagar, är det fråga om 3 x 1,5 + 2 x 1 = 6,5 dagar.

Kom ihåg att trycka på ”spara”-knappen

Informationen du anger på sidan (anslutningen) är skyddad.