Extranättjänsten för förtroendemän har lagts ner

Extranättjänsten för förtroendemän lades ned den 30 september. Användarna önskade många ändringar i tjänsten. Dessutom var tjänstens tekniska plattform föråldrad, och det var inte längre motiverat att uppdatera den.

En enkät har redan tidigare gjorts med de förtroendevalda på arbetsplatserna och i fackavdelningarna för att utreda vilket slags innehåll de anser att den nya tjänsten ska innehålla. Utifrån svaren har inletts en kartläggning av hur ett nytt system som bättre betjänar de förtroendevalda kan genomföras. Tidsplanen för genomförandet av den nya tjänsten specificeras senare.