Avtalsbranscher

Enligt projektstyrelsens förslag bedriver Industrifacket intressebevakning och kollektivavtalsverksamhet organiserat i fyra sektorer. Sektoruppdelningen bekräftas av kongressen i november 2017.

Då förbundet inleder sin verksamhet uppgår antalet sektorer till fyra som omfattar förbundets alla 33 avtalsbranscher: Kemisektorn omfattar 11 avtalsbranscher, Teknologisektorn 3 avtalsbranscher, Trävarusektorn 4 avtalsbranscher och Sektorn för specialbranscher 15 avtalsbranscher.

Kemisektorn

medlemmar (31.12.2016)
Kollektivavtal för textil- och konfektionsindustrin 3155
Plastprodukt- och kemisk produktindustri 8937
Olje-, naturgas- och petrokemiska industrins kollektivavtal 1503
Ädelmetallbranschen 245
Båtindustrin 527
Borst- och penselbranscherna 60
Kollektivavtal för sko- och läderindustrin 1187
Kollektivavtalet för arbetstagare i gummiindustrin 1482
Kollektivavtalet för den glaskeramiska industrin 2491
Kollektivavtal för bildäcksbranschen 801
Bil- och maskinbranscherna 9769
====
30 157

Teknologisektorn

Teknologiindustrin 90 914
Gruvbranschen 1 598
Plåt- och industriisoleringsbranschen 1 028
====
93 540

Trävarusektorn

Mekanisk skogsindustri 10 327
Bioindustrin 115
Skogsindustrins verkstäder 196
Snickeriindustrin 6 234

=====
16 872

Specialbranschernas sektor

Skogssektorn 1 671
Plantskolebranschen 225
Skogsmaskinsbranschen 1 374
Torvproduktionsbranschen 62
Landsbygdsnäringarna 784
Pälsbranschen 113
Trädgårdsbranschen 1 041
Grön- och miljöanläggningsbranschen 227
Glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen 283
Kollektivavtal för textil- och konfektionsindustrin 3 704
Kollektivavtal för textilservicebranschen 1 281
Kollektivavtal gällande bokarbetare 6 113
Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:s kollektivavtal 1 274
Kollektivavtal för utdelare 992
Service och underhåll 1 569
====
20 713