Plastproduktsindustri och kemisk produktindustri

I avtalsbranschen för plastproduktsindustri och kemisk produktindustri jobbar cirka 9 000 av Industrifackets medlemmar.  Avtalsbranschen omfattar ett rätt brokigt spektrum med olika arbetsplatser från tillverkning av takpapp till medicin och produkter av plast.

Avtalspartner är Kemiindustrin rf och Plastindustrin rf.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Paavo Salo, 020 774 1124 eller 050 303 9276, [email protected]