Plastproduktsindustri och kemisk produktindustri

I avtalsbranschen för plastproduktsindustri och kemisk produktindustri jobbar cirka 9 000 av Industrifackets medlemmar.  Avtalsbranschen omfattar ett rätt brokigt spektrum med olika arbetsplatser från tillverkning av takpapp till medicin och produkter av plast.

Avtalspartner är Kemiindustrin rf och Plastindustrin rf.