Betalning för söckenhelger inom kemisektorn

Söckenhelger, m.a.o. helgdagar för vilka timanställda betalas lön inom kemisektorns alla avtalsbranscher, är våren-sommaren 2018 långfredag, annandag påsk, 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag och midsommarafton.

Olje-, naturgas och petrokemi helt, och t.ex. inom baskemi har största delen månadslån, och då gäller inte söckenhelgsersättningar.

Söckenhelger

Timanställda får full lön för söckenhelger, vilket i praktiken innebär medeltimförtjänsten (i Ädelmetallbranschen bastimlönen + 3 %).

Märk, att ingen ersättning betalas om arbetstagaren utan tillstånd är frånvarande från arbetet antingen arbetsdagen före eller arbetsdagen som följer på en söckenhelg. En intilliggande pekkanendag vid en söckenhelg gör dagarna som förutsätts flyttas. Ett exempel från påsken: om pekkanendagar infaller intill fredag och måndag som är söckenhelgsdagar, får inte arbetstagaren vara frånvarande från arbetet dagen före pekkanendagen före söckenhelgen och inte dagen som följer på pekkanendagen efter söckenhelgsdagen. Annars går söckenhelgsersättningen upp i rök, om inte annats avtalats.

I en del undantagsfall ska söckenhelgsersättning betalas, fastän dagen inte är en arbetsdag.

Sådana dagar är semester, sjukdom, permittering, utbildning som arbetsgivaren bekostar, lagstadgade moderskaps-, faderskaps och föräldraledigheter.

Kontrollera ingående bestämmelser i kollektivavtalet för din bransch.

Större helger

De kollektivavtal som ingåtts med Kemiindustrin rf för plast- och kemiproduktsindustri, baskemisk industri och olje-, naturgas- och petrokemisk industri innefattar bestämmelser om större helger.

Större helger inom kemisk industri är: nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskdagen och annandag påsk, 1 maj, Kristi himmelsfärd, pingst, midsommardagen, alla helgons dag, självständighetsdagen samt juldagen och julannandag.

Detta innebär att alla som arbetar i ovan nämnda branscher under de aktuella dagarna, från kl. 06.00 under 24 timmar framåt får en lön som höjs 200 %, och där ingår ersättning för söndagsarbete.

På aftonsdagen före de nämnda dagarna betalas till dem som har skiftesarbete eller regelbundet kvälls- eller nattarbete ersättning för aftonsdagen före en större helg för kvälls- och nattskifte 100 % och för morgonskifte 20 %. Ersättningen innehåller inte eventuella övertids- och söndagsersättningar, dvs. om aftonsdagen samtidigt är en helgdag, betalas till arbetstagaren utöver dessa söndagsförhöjning 100 %.

De som arbetar i dagsarbete under en aftonsdag betalas en ersättning som är 20 % av medeltimförtjänsten för regelbunden arbetstid. Till skillnad för övertidsarbete inom skiftesarbete förutsätts inte i kollektivavtalet, att denna förhöjning ska betalas.

Observera att beräkningsgrunden för alla dessa förhöjningar är arbetstagarens egen medeltimförtjänst. Inom tekniskt underhåll och service betalas söckenhelgsersättning om söckenhelgen normalt hade varit en arbetsdag.

Betalning för söckenhelger i olika avtalsbranscher, våren – sommaren 2018

Avtalsbransch Lång-fredag
fredag
påsk-dagen
söndag
annandag
påsk
måndag
1 maj
tisdag
Kristi himmels-färdsdag
torsdag
Midsommar-
afton
fredag
Midsommar-
dag
lördag
Plast- och kemiprodukter ja nej ja ja ja ja nej
Kemisk basindustri ja nej ja ja ja ja nej
Båtindustri ja nej ja ja ja ja ja
Borst- och penselbranscherna ja nej ja ja ja nej ja
Gummiindustrin ja nej ja ja ja ja nej
Sko-läderindustrin ja nej ja ja ja ja nej
Bildäck ja nej ja ja ja ja nej
Glaskeramisk & Fiskars ja nej ja ja ja ja nej
Ädelmetallbranschen ja nej ja ja ja ja nej
Bilbranscherna ja nej ja ja ja ja nej

Olje-, naturgas- och petrokemiska avtalsbranschen baseras helt på månadslön, och söckenhelgsersättningen gäller inte den.