Kollektivavtal gällande direktutdelning

Kollektivavtalet gällande direktutdelning gäller de arbetstagare inom direktutdelning som är anställda av medlemsföretag i Medieförbundet och dessa arbetstagares anställningsvillkor. Kollektivavtalet tillämpas inte på tjänstemän. Kollektivavtalets tillämpningsområde omfattar allt arbete i anslutning till direktutdelningsföretagens affärsverksamhet, inklusive sortering och övrigt arbete som väsentligen hör till utdelning.

Kollektivavtalets tillämpningsområde är det samma som tillämpningsområdet för kollektivavtalet mellan Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry och Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry gällande separat utdelning av oadresserade försändelser.