Utdelare

I utdelarnas avtalsbransch jobbar cirka 900 tidningsutdelare. Tidningarna utdelas som nattarbete kl. 00.00–7.00. Tidningsutdelarens arbetsmiljö varierar, från soliga sommarmorgnar till vinterns köldknäppar och snöoväder. Slutresultatet är att tidningen läses vid frukostbordet. Avtalspartner är Medieförbundet.

Avtalsexperter

Funktionärer som ansvarar för kollektivavtalet är

Avtalsexperten Mirja Suhonen, 040 536 4336, mirja.suohonen@teollisuusliitto.fi

Avtalsexperten Riitta Koskinen, 044 530 5532, riitta.koskinen@teollisuusliitto.fi