Självständighetsdagen 2020 inom teknologisektorns avtalsbranscher

Självständighetsdagen 6.12.2020 infaller i år på en söndag vilket innebär att den inte orsakar något avbrott i arbetet för de som arbetar dag- och tvåskiftsarbete samt intermittent treskiftsarbete med söndag som regelbunden ledig dag, och de har inte heller rätt till lön för självständighetsdagen eftersom söndagen alltså ändå inte skulle ha varit en arbetsdag.

I sådana arbetstidsformer (till exempel kontinuerligt treskiftsarbete) där självständighetsdagens söndag infaller på en ledig dag i arbetstidsschemat, får arbetstagaren ingen särskild lön för självständighetsdagen.

Enligt lagen ska arbetstagare som arbetar på självständighetsdagen jämställas med arbetstagare i söndagsarbete. När en arbetstagare arbetar på självständighetsdagen antingen i enlighet med arbetstidsschemat (när arbetet inte är inställt på självständighetsdagen) eller efter att arbetstagaren har gett ett särskilt medgivande till övertidsarbete (övertid på ledig dag), har arbetstagaren utöver den vanliga lönen för arbetet med övertidsersättning och andra ersättningar enligt självständighetslagen även rätt till en 100-procentig ersättning för söndagsarbete för alla arbetade timmar, oberoende av när anställningen har inletts. Utöver ovanstående ersättning ska ingen annan separat ersättning för arbete på självständighetsdagen utbetalas grundat på att det handlar om arbete på självständighetsdagen.