Frågor och svar om teknologiindustrins kollektivavtalssituation

1. Vad var utgångsläget?

Våren 2021 meddelade Teknologiindustrin rf att det avstår från att sluta riksomfattande kollektivavtal. Samtidigt meddelades att den nya föreningen Teknologibranschens arbetsgivare rf i fortsättningen svarar för avtalsverksamheten. Industrifacket fungerar som en utvecklare av sina medlemmars anställningsvillkor och meddelade redan i våras att man även i fortsättningen avtalar om sina medlemmars kollektivavtal.

2. Teknologiindustrins kollektivavtal löper ut 30.11.2021. Varför inleddes förhandlingarna inte förrän i oktober?

Trots att Teknologiindustrin rf berättade om sitt avgörande i mars, inledde den nya arbetsgivarorganisationen sin verksamhet först i augusti.

Teknologibranschens arbetsgivare rf:s medlemsantal var länge ganska litet, och det saknades en tillräckligt tydlig bild av föreningens medlemsföretag. Industrifacket beslutade att förhandlingar kan inledas först när arbetsgivarorganisationen tillräckligt heltäckande företräder branschens företag.

Industrifacket konstaterade 21.10 i sin styrelse att medlemskårens representativitet i arbetsgivarorganisationen är tillräcklig och förhandlingar om kollektivavtal kan inledas.

3. Enligt vilken tidsram framskrider teknologiindustrins förhandlingar?

Förhandlingar förs enligt en intensiv tidsplan och Industrifackets mål är att åstadkomma ett förhandlingsresultat ännu innan avtalsperioden löper ut. Det är dock möjligt att förhandlingarna inte kommer ge resultat inom tidsfristen.

4. Förhandlar företagen om företagsspecifika avtal inom teknologiindustrin?

Till Industrifackets kännedom har det inte kommit ett enda företag som skulle vilja förhandla om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Däremot verkar det ha kommit som en överraskning för många företag att Industrifacket är den part som även företagsspecifika kollektivavtal ska förhandlas med.

Teknologiindustrin rf har under året informerat företagen om att de kan välja mellan det riksomfattande kollektivavtalet och ett företagsspecifikt kollektivavtal. Det verkar nu som om företag över hela linjen har valt det rikstäckande, allmänt bindande kollektivavtalet.

5. Vad händer om man inte lyckats förhandla fram ett avtal inom tidsfristen?

Om det inte finns något kollektivavtal 1.12.2021 befinner sig teknologibranschens avtalsområde i ett avtalslöst läge. Detta innebär också att arbetsfredsplikten inte längre gäller. Då och då har det meddelats från arbetsgivarsidan att de inte anser att det finns något efterskydd för arbetsvillkoren. Enligt Industrifackets syn gäller dock efterskyddet, och även landets ledande arbetsrättsexperter stödjer denna syn. Om arbetsgivarna försvagar arbetsvillkoren för Industrifackets medlemmar i ett avtalslöst tillstånd är facket berett att reagera på detta även med kraftfulla åtgärder.

6. Vilket är det bästa sättet att försvara och främja arbetstagarnas intressen och rättigheter inom Industrifackets avtalsområden? 

Det bästa sättet att driva arbetstagarnas sak är att:

  1. ansluta sig till Industrifacket www.teollisuusliitto.fi/sv/ga-med-facket
  2. säkerställa att arbetskamraterna är medlemmar i facket och
  3. se till att en fackligt organiserad förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig finns på den egna arbetsplatsen.

Ju högre vi kan höja organisationsgraden, desto starkare är fackets förhandlingsposition gentemot arbetsgivaren.

Medlemskapet i facket är nu ännu viktigare än förr!

7. Var hittar jag mer information?

Ytterligare information fås från Industrifackets ombudsmän inom teknologibranschenregionkontor och fackets anställningsrådgivning tfn 020 690 447.

Kollektivavtalens framskridande kan också följas upp på vår webbplats www.teollisuusliitto.fi/sv/arbetsliv/kollektivavtalsforhandlingarna.

Följ även våra sociala mediekanaler samt tryck- och webbtidningen Tekijä.