Frågor och svar om övertidsförbudet

1. Vad är det frågan om?

Det hela handlar om huruvida du godkänner att ditt eget eller någon annans uppsägningsskydd försvagas.

Regeringen bereder uppsägningslagen som försvagar uppsägningsskyddet för arbetstagare som jobbar på företag med färre än 20 anställda. Lagförändringen försätter arbetstagare och små arbetsplatser i en ojämlik ställning. Det finns inga garantier för att den försvagningen av uppsägningsskyddet som regeringen föreslår skulle stanna vid arbetsplatser med färre än 20 anställda.

Internationellt sett har Finland inte ett striktare skydd mot uppsägningar på grund av personmässiga skäl, och att sänka uppsägningströskeln skulle inte påverka sysselsättningen. Att säga upp en anställd enligt chefens personliga preferenser är fel. Uppsägningar ökar inte sysselsättningen.

Vi godkänner inte att någons uppsägningsskydd försvagas. Vi kräver att regeringen omedelbart drar tillbaka beredningen av uppsägningslagen som bara skulle öka mängden godtyckliga beslut på arbetsplatserna.

2. Hur har regeringen försvagat arbetstagarnas ställning?

Regeringen har upprepade gånger brutit sitt löfte om att inte blanda sig i arbetslivets spelregler. Utkomstskyddet för arbetslösa har skurits ner, arbetstiden förlängts, semesterpenningen skurits ner, prövotiden förlängts, man har gjort det lättare att anställa långtidsarbetslösa på viss tid och aktiveringsmodellen har tagits i bruk. Läs mer här.

Regeringspartiernas politiker har också hotat med att begränsa avtalsrätten och kollektivavtalens allmängiltighet.

3. Varför agerar vi just nu?

Regeringens förslag till uppsägningslag skulle ge arbetsgivaren rätt att godtycklig säga upp arbetstagare enligt personliga preferenser. Om vi inte gör någonting nu, blir regeringens åtgärder bara allt värre för arbetstagarna. Vi vill sätta stopp för försvagandet av löntagarnas ställning och anställningsvillkor.

Till demokratin hör att det ska vara möjligt att påverka det politiska beslutsfattandet också mellan valen. Vi agerar nu när uppsägningslagen fortfarande bereds. Regeringen kan ännu dra tillbaka lagförslaget.

4. Varför ett övertidsförbud?

Industrifacket har utlyst ett övertidsförbud. Övertidsförbudet är en laglig organisationsmässig åtgärd med vilken vi försvarar alla arbetstagares uppsägningsskydd.

Att vägra göra övertid är en åsiktsyttring mot regeringens politik som försämrar arbetslivets spelregler. Vi vill att regeringen drar tillbaka sitt lagförslag som försvagar uppsägningsskyddet för arbetstagare på arbetsplatser med färre än 20 anställda.

5. När börjar och slutar övertidsförbudet?

Övertidsförbudet börjar 17.9 kl. 00.00 och är i kraft tillsvidare. Vi meddelar våra medlemmar per e-post och sms när övertidsförbudet upphävs.

Du ser väl till att dina egna medlemsuppgifter är i skick. Lättast kollar du dina egna uppgifter genom Industrifackets e-tjänsten. Man skriver in sig i tjänsten med sina personliga nätbankskoder.

6. Gäller övertidsförbudet också övertid som man kommit överens om innan den 17.9?

Ja. Övertid görs inte från 17.9 kl. 00.00, trots

 • att man kommit överens om det tidigare med arbetsgivaren
 • att det skulle vara frågan om ett driftstopp som förverkligas under natten
 • att det handlar om övertid på grund av att hoppar in för någon annan

7. Vad innebär övertidsförbudet?

Övertidsförbudet innebär att du endast jobbar inom ramen för din normala arbetstid. Den enligt arbetstidssystemets regelbundna arbetstiden per dygn och vecka bör inte överskridas.

Man jobbar inte in tid i arbetstidsbanken eller motsvarande system, och inte heller något annat slag av extrajobb bör utföras.

8. Är konkurrenskraftsavtalets tilläggsarbetstimmar övertid?

Nej. Det är frågan om regelbunden arbetstid som är tillåten inom ramen för kollektivavtalets bestämmelser.

9. Kan arbetsgivaren ändra arbetsschemat?

Ja, arbetsgivaren kan ändra på arbetsschemat, men endast inom ramen för det som arbetstidslagen och kollektivavtalet tillåter.

10. Räknas resetid som övertid? Onko matka-aika ylityötä?

Nej. Om man inte för normal övertidsersättning för resetiden, är det inte frågan om övertid.

11. Vem omfattas av övertidsförbudet?

Övertidsförbudet OMFATTAR arbetstagarna inom följande avtalsbranscher:

 • Bil- och maskinbranscherna
 • Bildäcksbranschen
 • Fiskars Finland Oy Ab:s arbetstagare
 • Borst- och penselbranscherna
 • Ädelmetallbranschen
 • Kemisk basindustri
 • Sko- och läderindustrin
 • Gummiindustrin
 • Glaskeramisk industrin
 • Glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen
 • Landsbygdsnäringarna
 • Malmgruvorna
 • Mekanisk skogsindustrin
 • Skogsbranschen
 • Skogsmaskinsbranschen
 • Bioindustrin
 • Plastproduktsindustri och kemisk produktindustri
 • Kemisk produktindustri
 • Plåt- och industriisoleringsbranschen
 • Försvarsministeriets arbetsplatser
 • Snickeriindustrin
 • Trädgårdsbranschen
 • Plantskolebranschen
 • Teknisk service och tekniskt underhåll
 • Teknologiindustrin
 • Textilvårdsbranschen
 • Textil- och modebranschen
 • Pälsproduktionsbranschen
 • Torvproduktionsbranschen
 • Båtbyggnadsindustrin
 • Grön- och miljöbyggnadsbranschen
 • Olje-, naturgas- och petrokemisk industrin

Övertidsförbudet OMFATTAR INTE arbetstagare inom följande avtalsbranscher:

 • Medie- och tryckbranschen
 • Tidningsutdelare
 • Tjänstemän inom kommunikationsbranschen Grafinet

12. Omfattar övertidsförbudet hyresarbetskraft eller YTK-medlemmar?

Ja. Övertidsförbudet omfattar alla arbetstagare som jobbar inom Industrifackets avtalsbranscher, förutom medie- och tryckbranschen, tidningsutdelarna samt tjänstemän inom kommunikationsbranschen Grafinet.

13. Vad om arbetsgivaren försöker beordra övertid eller hotar med andra åtgärder?

Att vägra göra övertid är en laglig åtgärd. Arbetsgivaren får inte till exempel förhindra arbetstagare att lämna arbetsplatsen, hota med åtgärder eller sanktioner.

Om din arbetsgivare försöker förneka din rätt att delta i övertidsförbudet, kontakta arbetsplatsens förtroendeman. Om din arbetsplats inte har någon förtroendeman, kontakta då Industrifackets anställningsrådgivning, tel. 020 690 447. Jouren är öppen mån-fre 8.30–15.

Du kan också meddela förbundet om arbetsgivarens motåtgärder per e-post, [email protected]

14. Var hittar jag mer information?

Industrifackets anställningsrådgivning, tel. 020 690 447.

Jouren är öppen mån-fre 8.30–15.

E-post [email protected]

Du kan också följa med Industrifackets facebook-sida.