Instruktioner för övertidsförbudet för förtroendemän

Åtgärder på arbetsplatsen

Övertidsförbudet inleds måndagen 17.9 klockan 00.00 och är i kraft tillsvidare.

  • Under övertidförbundet överskrids inte den regelbundna dygns- och veckoarbetstiden
  • Övertidsförbudet omfattar alla arbetstagare på arbetsplatsen
  • Huvudförtroendemannen ger inte tillstånd till övertidsarbete
  • Huvudförtroendemannen avgör hur nödvändigt det är med beredskap och jour i fall att den regelbundna veckoarbetstiden skulle överskridas
  • Det kommer ett skilt meddelande om när övertidsförbudet upphävs

Frågor som väcks under övertidsförbudet kan ställas som normalt till förbundets anställningsrådgivning, tel. 020 690 447. Jouren är öppen mån-fre 8.30–15.

Du kan också meddela förbundet om arbetsgivarens motåtgärder per e-post, [email protected]