Arbetslöshetskassorna

Till slutet av år 2017 betjänar tre självständiga a-kassor Industrifackets medelmmar.

Medlemmar med bakgrund i Metallförbundet betjänas av Metallarbetarnas arbetslöshetskassa

tyottomyyskassa.metalliliitto.fi

Medlemmar med bakgrund i Träfacket betjänas av Träbranschernas arbetslöshetskassa

puukassa.fi

Medlemmar med bakgrund i TEAM betjänas av Industribranschernas arbetslöshetskassa på adressen

teamkassa.fi