Industrifackets kongressval 2023 · Riksdagsvalet 2023

Vi står inför alla tiders valvår: Industrifackets kongressval 10–31.3.2023 och riksdagsvalet 2.4.2023 (förhandsröstning 22–28.3). Vi närmar oss valen i en mer osäker tid än på länge.

  • Kongressvalet fastställer Industrifackets betydelse som övervakare av medlemmarnas intressen i förhållande till arbetsgivare och politiska beslutsfattare.
  • I riksdagsvalet bestäms hurdan regering ska leda landet och stifta lagar.
Rösta i förbundskongressvalet fr.o.m. 10.3 kl. 9 Välj din riksdagskandidat

Ta bort handen ur min ficka – många goda skäl att rösta

1. Rör inte mitt utkomstskydd för arbetslösa

  • Rösta om du vill att utkomstskyddet för arbetslösa ska bevaras oförändrat och om du inte godkänner nedskärningar på 200 dagar och 500 miljoner euro i utkomstskyddet för arbetslösa.

2. Jag har rätt att strejka om man inte lyssnar annars på oss.

  • Rösta för din strejkrätt och för att bevara den.

3. ”Kiky” gör mig fortfarande fattigare

  • Rösta om du säger nej tack till ett nytt kiky-avtal, eftersom det tidigare konkurrenskraftsavtalet fortfarande gör mig fattigare.

4. Endast kollektivavtalet tryggar min löneförhöjning

  • Rösta för att bevara och utvidga kollektivavtalens allmänt bindande verkan.

5. Jag tycker att lönestöld är ett brott

  • Rösta för att utländska arbetstagare i Finland ska ha samma arbetsvillkor som alla andra.

6. Förtroendemannen står upp för mig

  • Rösta och påverka för en starkare ställning för förtroendemannen.

Ge ditt löfte om att rösta

I Industrifacket är vi ungefär 200 000 medlemmar, så det finns styrka i oss. Därför har vi också lika många anledningar att fatta årets smartaste beslut.

Ge ett löfte om att rösta: ”Jag lovar att rösta i kongressvalet och riksdagsvalet på kandidater som har lovat att försvara mina intressen. Bort med handen ur min ficka.

Gör löftet synligt, dela det på dina egna konton i sociala medier och uppmuntra även andra att rösta.

Det är dags att ta bort handen ur min ficka!

Rör inte mitt utkomstskydd för arbetslösa

Någon har på allvar föreslagit att utkomstskyddet för arbetslösa ska skäras ned med hälften. Är du orolig för hur du ska klara dig om du råkar bli arbetslös? Hur kan du söka ett nytt jobb om du inte klarar av dina räkningar? Syftet med utkomstskyddet för arbetslösa är att skapa trygghet, så att den arbetslösa kan hitta ett nytt jobb. Därför gäller det att slå vakt om det. Nu är det dags att försvara utkomstskyddet för arbetslösa och säga stopp till de reformer som försämrar det.

Rösta om du vill att utkomstskyddet för arbetslösa ska bevaras oförändrat och om du inte godkänner nedskärningar på 200 dagar och 500 miljoner euro i utkomstskyddet för arbetslösa. Ta bort handen ur min ficka.

Jag har rätt att strejka om man inte lyssnar annars på oss

Vad skulle hända om du inte hade rätt att strejka för att främja löneförhöjningarna? Det skulle innebära att arbetsgivaren ensidigt fick bestämma hur mycket lön som betalas ut, för vad och till vem. Strejkrätten är en förutsättning för jämlika förhandlingar.

Rösta för din strejkrätt och för att bevara den. Ta bort handen ur min ficka.

”Kiky” gör mig fortfarande fattigare

Minns du ”kiky”, konkurrenskraftsavtalspaketet som drevs igenom med hot om tvångslagar? Minns du vad det innebar för semesterlönen, arbetstiden och den lön som du får i handen? Till dags dato har enbart överföringen av arbetsgivaravgifterna kostat arbetstagarna 10 miljarder euro – och klockan tickar. Visste du att en finländare med medianinkomst betalar över 30 000 euro i kostnader för konkurrenskraftsavtalet under sin tid i arbetslivet?

Rösta om du säger nej tack till ett nytt kiky-avtal, eftersom det tidigare konkurrenskraftsavtalet fortfarande gör dig fattigare. Ta bort handen ur min ficka.

Rösta om du säger ja tack till att de socialförsäkringsavgifter som överfördes till arbetstagarna genom konkurrenskraftsavtalet återförs till arbetsgivarna. Ta bort handen ur min ficka.

Endast kollektivavtalet tryggar min löneförhöjning

Vad skulle hända med dina löneförhöjningar om det inte fanns något kollektivavtal? Om du förhandlade själv, skulle du kunna vara säker på att få en ersättning för ditt arbete som motsvarar din erfarenhet och ditt kunnande? Hur skulle du säkerställa att din inkomstnivå kunde hålla jämna steg med den allmänna inkomstutvecklingen utan de allmänna löneförhöjningarna? Därför behöver vi kollektivavtalet. Avtalet garanterar dig bättre arbetsvillkor, bättre utkomst och trygghet än utan det.

Rösta för att bevara och utvidga kollektivavtalens allmänt bindande verkan också till branscher som saknar en arbetsgivarorganisation som ingår kollektivavtal. Ta bort handen ur min ficka.

Jag tycker att lönestöld är ett brott

Vad händer om din arbetsgivare bryter mot kollektivavtalet, låter bli att betala din lön, eller om du förbjuds att ha semester? Vad är ditt rättsskydd och vad blir påföljden för arbetsgivaren? Alltför många arbetstagare som arbetar inom Industrifackets avtalsbranscher möter utnyttjande och underbetalning i sitt arbete. Visste du att lönestöld inte är straffbart enligt finsk lag?

Rösta för att utländska arbetstagare i Finland ska ha samma arbetsvillkor som alla andra. Ta bort handen ur min ficka.

Rösta för att lönestöld kriminaliseras och förbunden får rätt att väcka talan. Ta bort handen ur min ficka.

Förtroendemannen står upp för mig

Vad händer om din arbetsgivare ensidigt beslutar att inte betala ut skifttillägg med hänvisning till företagets dåliga resultat? Vad händer om din arbetstid förlängs utan ersättning? Det är inte acceptabelt. Du har rätt att påverka på din arbetsplats så att dina löner och arbetsvillkor inte sänks under kollektivavtalens miniminivå. Och kom ihåg: förtroendemannen på din arbetsplats är till för dig.

Rösta för att tolkningsföreträdet och förtroendemannens ställning görs starkare. Ta bort handen ur min ficka.

Dela och berätta att du röstar för ett bättre arbetsliv