Fackavdelningarnas verksamhet, Sydöstra Finland – Savolax-Karelen

Ammattiosasto
Tidpunkt
Händelse eller medlemsförmån
20201201 / 1606780800Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20201202 / 1606867200Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
20201202 / 1606867200Tapahtuman ajankohta
Syyskokous