Fackavdelningarnas verksamhet, Sydöstra Finland – Savolax-Karelen

Ammattiosasto
Tidpunkt
Händelse eller medlemsförmån
20210306 / 1614988800Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20210314 / 1615680000Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20210320 / 1616198400Tapahtuman ajankohta
Pilkkikilpailut
20210321 / 1616284800Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20210321 / 1616284800Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous siirretään pidettäväksi myöhemmin
20210321 / 1616284800Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20210323 / 1616457600Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20210328 / 1616889600Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous