Fackavdelningarnas verksamhet, Vasa - Mellersta Finland

Ammattiosasto
Tidpunkt
Händelse eller medlemsförmån
Tapahtuman ajankohta
Järjestäytymiskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous / Höstmöte
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous ja järjestäytymiskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Pikkujoulut
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous