Fackavdelningarnas verksamhet, Vasa - Mellersta Finland

Ammattiosasto
Tidpunkt
Händelse eller medlemsförmån
Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous/Vårmöte
Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
Tapahtuman ajankohta
Pilkkikisat
Tapahtuman ajankohta
Talvipäivä Lossilassa
Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
Tapahtuman ajankohta
Pilkkikilpailu
Tapahtuman ajankohta
Pilkkikilpailu
Tapahtuman ajankohta
Hallituksen kokous
Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
Tapahtuman ajankohta
Kevätreissu
Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
Tapahtuman ajankohta
Saunailta
Tapahtuman ajankohta
Veteraanijaoston kokoukset
Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
Tapahtuman ajankohta
Vårmöte