Fackavdelningarnas verksamhet, Vasa - Mellersta Finland

Ammattiosasto
Tidpunkt
Händelse eller medlemsförmån
Tapahtuman ajankohta
Hotellimatka Pärnuun
Tapahtuman ajankohta
Ilmoittautuminen perhepäivään 8.6.
Tapahtuman ajankohta
Ilmoittautuminen perhepäivään 8.6.
Tapahtuman ajankohta
Ilmoittauminen kesäkuun perhepäivään
Tapahtuman ajankohta
Ilmoittautuminen perhepäivään
Tapahtuman ajankohta
Perhepäivä Powerparkissa
Tapahtuman ajankohta
Perhepäivä Powerparkissa
Tapahtuman ajankohta
Osasto täyttää 50 v / Avdelning fyller 50 år
Tapahtuman ajankohta
Perhepäivä PowerParkissa
Tapahtuman ajankohta
Liiton perhepäivä Powerparkissa
Tapahtuman ajankohta
Kesätapahtuma
Tapahtuman ajankohta
Jäsenristeily
Tapahtuman ajankohta
Jäsenristeily
Tapahtuman ajankohta
Osaston kesäpaikan varaukset
Tapahtuman ajankohta
Aktiviteetit
Tapahtuman ajankohta
Päivystys