Fackavdelningarnas verksamhet, Västra och Inre Finland (Mellersta Finland, Birkaland)

Ammattiosasto
Tidpunkt
Händelse eller medlemsförmån
20220204 / 1643932800Tapahtuman ajankohta
Matka Riikaan
20220402 / 1648857600Tapahtuman ajankohta
Teatteri
20220111 / 1641859200Tapahtuman ajankohta
Veteraanikokoukset kevätkaudella
20220507 / 1651881600Tapahtuman ajankohta
Teollisuusliiton jäsenristeily