Anmälan till medlemskryssning

Industrifackets medlemskryssning 2018

  • Meddela deltagarantalet och hur många hytter i respektive klass ni behöver. Prisen är personliga.