Svenska kurser och händelser

Händelse
Tidpunkt
Ort
Tapahtuman ajankohta
Murikka-institutet i Tammerfors
Lägg till kalendermarkering 2018-08-20 08:00:00 2018-08-24 16:00:00 Europe/Helsinki Kurs för pensionärer Innehållet under dagarna består av Industrifackets aktuella ämnen, pensionärernas intressebevakning, besök på arbetarmuseet Werstas, motion och trevlig samvaro. Rätt att delta i kursen har de... Svenska kurser och händelser
Tapahtuman ajankohta
JHL-institutet, Helsingfors
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2018-08-27 08:00:00 2018-08-31 16:00:00 Europe/Helsinki Fortsättningskurs för arbetarskyddsfullmäktige, del 1 Stärker de egna färdigheterna inom arbetarskyddet, olika metoder och mätare, riskbedömning och utvecklande av säkerhetskulturen på arbetsplatsen, myndighetstillsynen och samarbetet med företagshälsovården. Fortsättningskursens andra del... Svenska kurser och händelser
Tapahtuman ajankohta
Djurparken i Etseri
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2018-09-01 08:00:00 2018-09-01 16:00:00 Europe/Helsinki Familjedag i djurparken i Etseri Familjedag i djurparken i Etseri lördagen 1.9 klockan 10–17. De 2 000 först anmälda ryms med. Inträde 25 euro/vuxen och 12 euro/3–12 åriga barn. Betalning... Svenska kurser och händelser
Tapahtuman ajankohta
Sokos Hotel, Vanda
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2018-09-08 08:00:00 2018-09-09 16:00:00 Europe/Helsinki Lokala avtal via förhandlingar Stärker förtroendemännens kunskaper i lokalt avtalande. Kursen hålls på Sokos Hotel Vantaa och är avsedd för alla svenskspråkiga medlemmar från hela landet. Anmäl dig senast 23.8.2018... Svenska kurser och händelser
Tapahtuman ajankohta
JHL-institutet, Helsingfors
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2018-10-01 08:00:00 2018-10-05 16:00:00 Europe/Helsinki Fortsättningskurs för arbetarskyddsfullmäktige, del 2 Stärker de egna färdigheterna inom arbetarskyddet, olika metoder och mätare, riskbedömning och utvecklande av säkerhetskulturen på arbetsplatsen, myndighetstillsynen och samarbetet med företagshälsovården. Anmäl dig senast... Svenska kurser och händelser
Tapahtuman ajankohta
Murikka-institutet
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2018-10-06 08:00:00 2018-10-07 16:00:00 Europe/Helsinki Industrifackets svenska medlemsforum Aktuella fackliga ämnen och samhälleliga frågor med medlemmarna i fokus. Forumet där medlemmarna får möjlighet att uttrycka tankar och idéer om kommande års verksamhet. Olika... Svenska kurser och händelser
Tapahtuman ajankohta
Åbo
Lägg till kalendermarkering 2018-10-20 08:00:00 2018-10-21 16:00:00 Europe/Helsinki FFC:s svenska seminarium Gemensamt aktuellt ämne för deltagarna från olika FFC-fackförbund. Anmäl dig senast 4.10.2018. Svenska kurser och händelser
Tapahtuman ajankohta
JHL-institutet, Helsingfors
Lägg till kalendermarkering 2018-11-05 08:00:00 2018-11-07 16:00:00 Europe/Helsinki Fortsättningskurs för förtroendemän, del 1 Stärker förtroendemannen i uppdraget, fördjupar förståelsen för hur arbetslivet fungerar, ger färdigheter för olika slag av lokala förhandlingar på den egna arbetsplatsen. Del 2 ordnas... Svenska kurser och händelser
Tapahtuman ajankohta
Murikka-institutet
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2018-11-14 08:00:00 2018-11-16 16:00:00 Europe/Helsinki Kompletteringskurs Kompetenshöjande utbildning för både förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige med aktuella frågor inom intressebevakningen, avtalsfrågor samt nytt inom arbetarskyddet. Anmäl dig senast fyra veckor före kursens början... Svenska kurser och händelser