Svenska kurser och händelser

Händelse
Tidpunkt
Ort
Tapahtuman ajankohta
Silja Europa
Lägg till kalendermarkering 2019-09-07 08:00:00 2019-09-08 16:00:00 Europe/Helsinki Industrifackets medlemskryssning Industrifackets medlemskryssning ordnas på Silja Europa från Helsingfors Västra terminalen till Tallinn 7–8.9. Kryssningen startar lördag 7 september kl. 18.30 (ombordstigning mellan kl. 17.30–18). Fartyget... Landsomfattande
Tapahtuman ajankohta
Holiday Club Caribia, Åbo
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2019-09-14 08:00:00 2019-09-15 16:00:00 Europe/Helsinki Arbetslivets verktygsback Målgrupp För alla förtroendemän, arbetarskyddspersoner och övriga intresserade. Innehåll Förändringar i lagstiftningen Aktuella teman som gäller intressebevakningen Praktiska övningar i ovannämnda ämnen Anmälningar senast 29.8. Landsomfattande
Tapahtuman ajankohta
Murikka-institutets utbildningslokal, Helsingfors
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2019-09-30 08:00:00 2019-10-04 16:00:00 Europe/Helsinki Fortsättningskurs för förtroendemän, del 1 Läs mer på Murikka-institutets webbplats Anmäl dig senast fyra veckor före kursens början med fackföreningsrörelsens kursansökningsblankett Landsomfattande
Tapahtuman ajankohta
Murikka-institutet, Tammerfors
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2019-10-12 08:00:00 2019-10-13 16:00:00 Europe/Helsinki Medlemsforum Kom med du också på lndustrifackets svenskaste veckoslut. Tillsammans lär vi oss nytt, funderar på samhällsfenomen och förbättrar världen! På kvällen blir det strandbastu! Anmäl... Landsomfattande
Tapahtuman ajankohta
Murikka-institutets utbildningslokal, Helsingfors
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2019-10-28 08:00:00 2019-11-01 16:00:00 Europe/Helsinki Fortsättningskurs för förtroendemän, del 2 Läs mer på Murikka-institutets webbplats Anmäl dig senast fyra veckor före kursens början med fackföreningsrörelsens kursansökningsblankett Landsomfattande
Tapahtuman ajankohta
Murikka-institutet, Tammerfors
Anmäl dig Lägg till kalendermarkering 2019-11-13 08:00:00 2019-11-15 16:00:00 Europe/Helsinki Kompletteringskurs Kompetenshöjande utbildning för både förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige; aktuellt inom intressebevakningen, aktuella avtalsfrågor samt nytt inom arbetarskyddet. Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig... Landsomfattande
Tapahtuman ajankohta
Helsingfors
Lägg till kalendermarkering 2019-11-23 08:00:00 2019-11-24 16:00:00 Europe/Helsinki Framtidens arbetsliv – FFC:s svenska seminarium Landsomfattande
Tapahtuman ajankohta
Hela landet
Lägg till kalendermarkering 2019-11-01 08:00:00 2019-12-31 16:00:00 Europe/Helsinki Arbetarskyddsval Landsomfattande