Fackakuten ger fackavdelningarna ett första handtag i olika problemsituationer

Fackakuten (Ay-klinikka) är namnet på ett nytt infokoncept riktat till fackavdelningarna. Infotillfällena på ca en timme behandlar varje gång ett specifikt ämne och de genomförs via Teams. Målsättningen är att hjälpa och stöda fackavdelningarna med att ta i bruk de digitala verktygen i sin verksamhet.

Fackakuten kan ta upp vilket ämne som helst, beroende på behoven hos fackavdelningarna.

En inbjudan till Fackakuten sänds per e-post till fackavdelningens ordförande. Inbjudan kan sedan vid behov sändas vidare till någon annan i fackavdelningens styrelse. Under våren ordnas Fackakuten i första hand på finska under rubriken Ay-klinikka. Ämnen som behandlas är bl a hur ordna vårmötet som distansmöte samt fackavdelningens beskattningsfrågor.

Skicka gärna förslag på ämnen samt idéer på hur konceptet kunde utvecklas till [email protected]