Industrins arbetslöshetskassa

  • PB116, 00531 Helsingfors
  • Till den här adressen skickas all post som riktas till arbetslöshetskassan. Besöksadress: Hagnäskajen 1, 00530 Helsingfors (kundbetjäning på regionkontoren)
  • 020 690 455 (arbetslöshetskassan)
  • tkassa@teollisuusliitto.fi

A-kassornas kontaktuppgifter hittar du på a-kassornas sidor.