Egentliga Finlands regionkontor

Obs! För närvarande måstedu boka en personlig besökstid åt dig själv per telefon eller e-post direkt av de regionala funktionärerna eller byråsekreteraren.

  • Slottsgatan 50, 2. våningen
    20100 Åbo
  • Öppethållningstider: mån.–fre. kl. 8.30–12 och 13–16.
Sök
    {{letter}}