Helsingfors och Nylands regionkontor

Obs! Industrifacket erbjuder för tillfälle bara elektroniskt service på regionkontoren för att hindra spriningen av coronaviruset.

  • Stationsvägen 4–10
    01300 Vanda
  • Öppethållningstider: mån.–fre. kl. 8.30–12 och 13–16.
Sök
    {{letter}}