Helsingfors och Nylands regionkontor

Obs! Från och med augusti kan du boka en personlig besökstid åt dig själv per telefon eller e-post direkt av de regionala funktionärerna eller byråsekreteraren.

  • Stationsvägen 4–10 (ingång från Missnestigen)
    01300 Vanda
  • Öppethållningstider: mån.–fre. kl. 8.30–12 och 13–16.
Sök
    {{letter}}