Helsingfors och Nylands regionkontor

Helsingfors och Nylands regionkontor renoveras 4–21.6. På grund av renoveringen är varken förbundets eller a-kassan medlemstjänster öppna i Vanda, utan arbetstagarna jobbar under renoveringen på huvudkontoret på adressen Hagnäskajen 1 A, 00531 Helsingfors.

Alla arbetstagare kan nås normalt per telefon. Om du behöver träffa någon personligen ska du komma överens om det på förhand.

  • Stationsvägen 4–10
    01300 Vanda
  • Öppethållningstider: mån.–fre. kl. 8.20–12 och 13–16.
Sök
    {{letter}}