Lapplands regionkontor

Länsiranta 7 B 13
95400 Torneå

Öppethållningstider: mån.–fre. kl. 8.20–12 och 13–16.

Jour i Rovaniemi tel. 040 723 5990, Rovakatu 26 A 8, 96200 Rovaniemi
Första onsdagen i varje månad kl. 9–14.

Sök
    {{letter}}